Cechy
rzemiosł
Zrzeszone organizacje w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku

Branży Kupieckiej i Handlowej

Zrzeszone zakłady i firmy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Kupieckiej i Handlowej wyróżnia konsekwentne przestrzeganie zasad etyki rzemieślniczej, zaangażowanie sprzedawców i handlowców w celu dostarczenia usług wysokiego standardu. Utrwalanie więzów środowiskowych, udział w kształceniu młodocianych pracowników oraz pielęgnowanie tradycji sprawia, że działalność tej organizacji rzemieślniczej jest niezwykle cenną pomocą dla lokalnych reprezentantów branży handlowej.