Cechy
rzemiosł
Zrzeszone organizacje w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku

Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku

Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku jednoczy liczne przedsiębiorstwa na terenie Śląska zajmujące się działalnością w branżach budowlanej, fryzjerskiej, drzewnej, motoryzacyjnej, spożywczej oraz rzemiosł różnych. Główną misją Cechu jest systematyczne kształcenie przyszłych fachowców w zawodach rzemieślniczych.