Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
01.10.2020 09:37

Wynagrodzenie młodocianych pracowników 01.09.2020 - 30.11.2020

Wynagrodzenie młodocianych pracowników 01.09.2020 - 30.11.2020

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2020 r. wyniosło - 5.024,48 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 711).

 

I rok nauki - nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia 251,22 zł brutto
II rok nauki - nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia 301,47 zł brutto
III rok nauki - nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia 351,71zł brutto
przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia 200,98 zł brutto

Źródło: http://www.wskazniki.gofin.pl/

Najnowsze aktualności