Historia Izby
Rzemieślniczej

Historia Izby

ROK 2005

Powstanie 5 nowych cechów branżowych w Rybniku:

 1. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej
 2. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branż Różnych
 3. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Motoryzacyjnej
 4. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Kupieckiej i Handlowej
 5. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Fryzjerskiej i Kosmetycznej

05.12.2005

Powołanie oraz rejestracja w KRS Izby Rzemieślniczej w Rybniku

ROK 2006

Powołanie Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego przy Izbie Rzemieślniczej w Rybniku.

I Kongres Izby Rzemieślniczej w Rybniku.

Pierwsza sesja egzaminacyjna czeladniczo – mistrzowska.

ROK 2008

1 września 2008 – Otwarcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku przy ul. Prostej 11 w Rybniku. Pierwsza na Śląsku szkoła prowadzona przez rzemiosło. ZSZ jest szkołą niepubliczną na prawach publicznych. Nauka w szkole jest nieodpłatna!

Kształcimy w następujących zawodach:

 • fryzjer
 • murarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • lakiernik samochodowy
 • elektryk
 • malarz-tapeciarz
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • piekarz
 • cukiernik

ROK 2009

Początek 2009 r. to problemy lokalowe – zmiana adresu. Warto wspomnieć, że jest to już trzecia zmiana adresu Izby. Początkowo, tj. od września 2005r. mieściliśmy się w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku (dawny budynek Prokuratury). Kolejną siedzibą Izby były pomieszczenia biurowe przy ul. Kościuszki 17. W związku z wygaśnięciem umowy na wynajem pomieszczeń przy ulicy Kościuszki 17 byliśmy zmuszeni do kolejnej „przeprowadzki”.

Od marca br. Siedziba Izby Rzemieślniczej w Rybniku mieści się przy ulicy 3-go Maja 30 (dawny KBO ROW, naprzeciw dworca PKS w Rybniku).

W dniach od 5 do 11 października po raz pierwszy w Polsce odbył się Ogólnopolski Tydzień Kariery. Jest to planowana jako coroczna akcja doradców szkolnych i zawodowych z całej Polski mająca na celu wspomaganie drogi do edukacji, zawodu, pracy i kariery. Izba Rzemieślnicza w Rybniku w ramach OTK zorganizowała konferencję poświęconą szkolnictwu zawodowemu w Starostwie Powiatowym w Rybniku. Spotkanie skierowane było do pedagogów szkolnych, doradców zawodowych i dyrektorów szkół gimnazjalnych. Naszymi partnerami byli: Hufiec Pracy w Rybniku i PIP oddział w Rybniku. Patronat honorowy objęło Starostwo Powiatowe w Rybniku, a Patronat medialny – portal rybnik.com.pl oraz tygodnik „Region po godzinach”. Podczas konferencji poruszono kwestię aktualnej sytuacji na rynku pracy i możliwości kariery zawodowej młodocianych. Przedstawiono prezentacje multimedialne Izby Rzemieślniczej w Rybniku, oraz Hufca Pracy w Rybniku.Za aktywność w kształceniu osób młodocianych zostaliśmy laureatem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – jako jedyna organizacja rzemieślnicza w Polsce.