Projekt
inwestycyjny

Opis projektu

„Rozbudowa infrastruktury poprzez remont i wyposażenie zabytkowego budynku dawnej apteki w kompleksie szpitalnym Juliusz w Rybniku na potrzeby sal praktycznej nauki zawodu Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy zgłaszanym przez pracodawców”

Projekt jaki zrealizowaliśmy w naszej szkole miał na celu rozszerzenie zaplecza edukacyjnego Zasadniczej Szkoły Zawodowej o dodatkowe sale praktycznej nauki zawodu w zawodach kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Projekt obejmował dwa etapy – prace budowlano remontowe związane z dostosowaniem istniejącego zabytkowego budynku na potrzeby nowych pracowni oraz zakup wyposażenia pracowni (środki trwałe).

Efektem inwestycji jest zwiększenie zaplecza praktycznej nauki zawodu, dzięki czemu w wyremontowanym budynku otwarto 10 pracowni praktycznej nauki zawodu w tym:

 • 1 profesjonalna pracownia kucharska (zawód kucharz – kod zawodu 51201) na 27 stanowisk roboczych (zajmuje całą suterenę – 180,09m2),
 • 4 pracownie dla zawodu fryzjer (zawód fryzjer – kod zawodu 51401) na łącznie 49 stanowisk roboczych (parter – 121,25m2 + toalety i szatnie dla uczniów oraz korytarze),
 • 4 interdyscyplinarne pracownie dla zawodów budowlanych w tym 3 pracownie kierunkowe łącznie na 33 stanowiska (77 m2 na piętrze + toaleta dla uczniów i korytarze),
 • 1 pracownia dla zawodu sprzedawca (kod zawodu 522301) na 12 stanowisk roboczych (32,90m2 na piętrze),
 • pracownia zawodowego rysunku technicznego na 20 stanowisk (39,67m2 na poddaszu).

W każdej z pracowni planuje się uruchomienie kształcenia dla 3 różnych spokrewnionych zawodów: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (kod zawodu 712905) monter Sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (kod zawodu 712616), murarz-tynkarz (kod zawodu 711204).

Na 10 nowych pracowni 4 są interdyscyplinarne – każda z nich służy do nauki trzech zawodów.

Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu zostało dobrane na podstawie rekomendacji KOWEZiU – wszystkie pozycje wykazane w kosztach kwalifikowalnych są zgodne z tą rekomendacją. Oprócz środków trwałych o wartości powyżej 3,5 tyś zł przewidziano w ramach wydatków niekwalifikowanych zakup pozostałego wyposażenia, które w wielu przypadkach stanowi łącznie o największym koszcie wyposażenia pracowni. Wszystkie pracownie zostaną w pełni wyposażone zgodnie z rekomendacjami KOWEZIU.

Zakup wyposażenia dla pracowni fryzjerskich uzupełnią dodatkowo zakupy zaplanowane w ramach projektu z działania 11.2 (peleryny, główki treningowe, zestawy nożyczek i grzebieni, falownice, prostownice, lokówki itp.)

Zestawienie pomieszczeń

Zestawienie pomieszczeń w zakresie pracowni praktycznej nauki zawodu:

 • Pracownia gastronomiczna 189,13 m2 (zamknięty, w pełni wyposażony kompleks),
 • pracownia w zawodzie fryzjer (wyposażona dla 11 stanowisk zgodnie z rekomendacją KOWEZiU) 30,02 m2,
 • pracownia w zawodzie fryzjer (wyposażona 13 stanowisk zgodnie z rekomendacją KOWEZiU) 30,72 m2,
 • pracownia w zawodzie fryzjer (wyposażona dla 9 stanowisk zgodnie z rekomendacją KOWEZiU) 21,80 m2,
 • pracownia w zawodzie fryzjer (wyposażona dla 16 stanowisk zgodnie z rekomendacją KOWEZiU) 38,71 m2,
 • pracownia w zawodzie murarz tynkarz/monter zabudowy/ monter sieci (wyposażona dla 12 stanowisk zgodnie z rekomendacją KOWEZiU) 27,71 m2,
 • pracownia w zawodzie murarz tynkarz/monter zabudowy/ monter sieci (wyposażona dla 12 stanowisk zgodnie z rekomendacją KOWEZiU) 28,05 m2,
 • pracownia w zawodzie murarz tynkarz/monter zabudowy/ monter sieci (wyposażona dla 9 stanowisk zgodnie z rekomendacją KOWEZiU) 21,66 m2,
 • pracownia zawodowego rysunku technicznego dla zawodów murarz tynkarz/monter zabudowy/ monter sieci (wyposażona dla 20 stanowisk zgodnie z rekomendacją KOWEZiU) 39,38 m2,
 • pracownia w zawodzie sprzedawca (wyposażona dla 12 stanowisk zgodnie z rekomendacją KOWEZIU) 32,90 m2.