Izba Rzemieślnicza
w Rybniku
Dbamy o wspólny rozwój naszego rzemiosła
Pracodawco!! Nie trać czasu!
Zacznij szkolić młodocianych!
Zapraszamy do współpracy!
Wykaz zakładów szkolących!!
Zapraszamy do zakładki
"OŚWIATA" -> "Zakłady szkolące"

Najnowsze aktualności

Izba Rzemieślnicza w Rybniku

Powołanie Izby Rzemieślniczej nastąpiło na podstawie oddolnej inicjatywy rybnickich rzemieślników, którzy uwzględnili potrzebę powołania Izby Rzemieślniczej w Rybniku uzasadniając i uwzględniając:

  • integrację środowiska rzemieślniczego i innych podmiotów gospodarczych działających na podstawie prawa handlowego w tym z osobowością prawną w subregionie dawnego Rybnickiego Okręgu Węglowego.
  • zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze w tej części województwa śląskiego, ze względu na odmienność specyfiki od wielkoprzemysłowej aglomeracji skupionej wokół miasta Katowice.
  • przeciwdziałanie fali emigracji zarobkowej szczególnie osób młodych.

Organizacje zrzeszone

Od początku istnienia naszej organizacji oprócz pięciu cechów – założycieli, grono zrzeszonych organizacji stale się powiększa. Obecnie w naszych szeregach jest już dziewięć organizacji rzemieślniczych.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Izby

Polecamy

Związek Rzemiosła Polskiego
Izba Rzemieślnicza w Opolu
Lubelska Izba Rzemieślnicza
Ochotnicze Hufce Pracy
Urząd Miasta Rybnik
Rybnik Dla Biznesu
Śląski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Rybniku
Państwowa Inspekcja Pracy