Centrum kształcenia

Informacje o wszystkich szkoleniach, jakie organizujemy dla
wspólnego rozwoju
Kursy organizowane przez Izbę Rzemieślniczą
 • kursy zawodowe
 • kurs kierowców – operatorów wózków jezdniowych (wszystkie typy)
 • kurs BHP
 • kursy sprzedawca
 • kurs obsługi kas fiskalnych
 • kurs florystyka i bukieciarstwo
 • kursy doskonalące
 • kurs „minimum sanitarne”
 • kurs języka angielskiego,
 • kursy uprawnienia SEP gazowe (dozór i eksploatacja)
 • kursy uprawnienia SEP elektryczne (dozór i eksploatacja)
 • kursy uprawnienia SEP cieplne (dozór i eksploatacja)
 • kursy manicure, pedicure, tipsy
 • kursy kosmetyczne
 • kursy stylizacji paznokci (metoda żelowa, akrylowa)
 • kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego.
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Izby Rzemieślniczej w Rybniku rozpoczęło swoją działalność w 2006 r.

Zajmujemy się organizowaniem i przeprowadzaniem szkoleń, w trakcie których uczestnicy: nabywają, uzupełniają i podnoszą kwalifikacje zawodowe, doskonalą się zawodowo. Szkolenia przeprowadzamy na zlecenia firm rzemieślniczych, instytucji oraz osób prywatnych.

 

Centrum organizuje pozaszkolne formy kształcenia takie jak:

 • kursy, szkolenia
 • inne formy kształcenia i podnoszenia kwalifikacji

W trakcie szkoleń wykorzystujemy metody nauczania takie jak metoda wykładu, ćwiczeń, prezentacji oraz dyskusji aktywizującej słuchaczy, itp. Uczestnik po pozytywnym ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Izby Rzemieślniczej w Rybniku wyposażone jest w:

 • sale wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny (rzutniki multimedialne, tablice interaktywne)
 • sale dla języków obcych
 • stałe łącze internetowe
 • sale komputerowe
 • zaplecze socjalno-sanitarne

Misją Centrum jest:

Umożliwienie słuchaczom uzyskania i uzupełnienia wiedzy ogólnej, umiejętności, kwalifikacji zawodowych w zawodach rzemieślniczych, robotniczych i nierobotniczych, stworzenie słuchaczom optymalnych warunków zapewniających możliwość pełnego rozwoju intelektualnego, poszanowanie ich autonomii i godności osobistej.

Zadania Centrum:

 • prowadzenie szkoleń na zlecenie podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji oraz osób z wolnego naboru w zakresie wyznaczonym w niniejszym statucie oraz przyjętymi programami szkolenia,
 • przygotowanie uczniów i pracowników do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych,
 • zapewnienie profesjonalnego poziomu szkolenia poprzez dobór wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej oraz wykorzystanie nowoczesnych środków audiowizualnych i urządzeń technicznych,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji szkoleniowej.
 • uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w różnych zawodach np. rzemieślniczych, robotniczych i nierobotniczych,
 • doskonalenie wiedzy zawodowej przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, realizacja ustalonych programów nauczania,
 • zatrudnianie wykładowców zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.