Egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie cukiernik

Sesja egzaminacyjna trwa w najlepsze!
2 września 2021 roku przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Rybniku odbył się egzamin w zawodzie cukiernik!
Oto prace kandydatów do tytułu czeladnika oraz mistrza w tym zawodzie!