Kongres Izby Rzemieślniczej w Rybniku 2022

W dniu 27 września 2022 roku w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku odbył się Kongres sprawozdawczo-wyborczy, w trakcie którego zostali wybrani nowi członkowie organów statutowych Izby na okres kadencji 2022-2026, zostały zatwierdzone sprawozdania za rok poprzedni oraz udzielono absolutorium wszystkim członkom piastującym stanowiska w organach statutowych Izby Rzemieślniczej w kadencji 2018-2022.