Otwarcie zabytkowej części

Nowa część szkoły już otwarta.
14.01. 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego Budynku Branżowej Szkoły Izby Rzemieślniczej w Rybniku. Uroczystego otwarcia dokonali Prezydent Miasta Rybnika Pan Piotr Kuczera Starosta Powiatu Rybnickiego Pan Damian Mrowiec oraz Prezes Izby Rzemieślniczej w Rybniku Pan Andrzej Korbasiewicz.
Nowa część szkoły znajduje się w dawnej Aptece byłego Szpitala Juliusz w Rybniku, gdzie uczniowie będą mieli do dyspozycji:
• na poziomie sutereny – profesjonalną pracowanie gastronomiczną wraz z zapleczem
• na parterze 4 sale do nauki zawodu fryzjer,
• na piętrze 3 sale do nauki zawodów budowlanych oraz pracownia dla sprzedawców
• na II piętrze pracownia do nauki rysunku zawodowego.
Remont współfinansowany był ze środków unijnych w ramach działania 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT
Nazwa zadania:
Rozbudowa infrastruktury poprzez remont i wyposażenie zabytkowego budynku dawnej apteki w kompleksie szpitalnym Juliusz w Rybniku na potrzeby sal praktycznej nauki zawodu Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy zgłaszanym przez pracodawców”
-Wartość całkowita 2 973 817,00 zł
-Koszty kwalifikowane 2 656 033,43 zł
-Dofinansowanie 2 257 628,41 zł
Remont rozpoczął się 1 kwietnia 2018 r. a ukończył 31 października 2019 r. Ogólna wartość remontu przekroczyła kwotę 3,7 miliona złotych.
Otwarcie nowego budynku było okazją do podziękowania osobom, które przez ostatnie dwa lata remontowali, wspierali Izbę Rzemieślniczą w Rybniku w zadaniu jakim było przywrócenie świetności temu wspaniałemu obiektowi. Podziękowania otrzymali:
- Główny wykonawca remontu: Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Rybnika w osobie Pana Prezesa Stanisława Lorka, który pełnił również funkcję kierownika budowy.
- Wojciech Wiatr – współautor projektu architektoniczno - budowlanego
- Aleksander Tarnowski oraz Krzysztof Tarnowski - odpowiedzialni za prace budowlane
- Michał Naczyński – wykonawca instalacji elektrycznych
- Dariusz Rozkosz- - odpowiedzialny za wykonanie instalacji wod-kan, co.- gaz oraz wentylacji mechanicznej
- Bogdan Helis- inspektor nadzoru inwestorskiego
- Przemysław Ekiert – odpowiedzialny za fundusze unijne
Niestety nie wszystkim osobom zaangażowanym w remont tego budynku było dane zobaczyć końcowe efekty tego remontu.
W tym dniu w szczególności zabrakło śp. Łukasza Marciniaka- głównego projektanta oraz śp. Dyrektora Izby Pana Edwarda Szwedy. Z tego miejsca pragniemy podziękować ich bliskim za wkład pracy oraz ich zaangażowanie w remont bowiem efekty ich pracy będą podziwiać następne pokolenia.