Uroczyste wręczenie dyplomów 6.10.2022

6 października br. w Bibliotece Miejskiej w Rybniku odbyło się pierwsze uroczyste wręczenie świadectw czeladniczych Izby Rzemieślniczej w Rybniku.

Na uroczystość zostało zaproszonych 32 absolwentów z najlepszymi wynikami z egzaminów wraz z ich naukodawcami oraz goście:
- Starosta Powiatu Rybnickiego - Damian Mrowiec,
- Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Rybniku - Grzeogorz Potysz,
- Kierownik Referatu Oświaty Wydziału Edukacji i Kultury w Urzędzie Miasta Rybnika - Tadeusz Bąk,
- Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku - Marzena Juraszek-Morawska,
- Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach - Wiesław Jabłoński,
- Dyrekcja Branżowej Szkoły I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku - Dyrektor Czesław Lapczyk oraz Wicedyrektorzy Mirela Kacprzak i Grzegorz Studnik.
Świadectwa czeladnicze wraz z dyplomami ozdobnymi oraz podziękowania dla pracodawców wręczali członkowie Zarządu Izby Rzemieślniczej będący przedstawicielami danej grupy zawodowej:

-- Prezes Izby Rzemieślniczej Andrzej Korbasiewcz,
- Wiceprezes Michał Garbacz,
- Wiceprezes Wojciech Pfeifer
- członek Zarządu Andrzej Zarzycki.


Wręczono:
- 11 dyplomów w zawodzie fryzjer
- 1 dyplom w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych
- 1 dyplom w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
- 1 dyplom w zawodzie lakiernik samochodowy
- 1 dyplom w zawodzie operator obrabiarek skrawających
- 3 dyplomy w zawodzie stolarz
- 1 dyplom w zawodzie tapicer
- 1 dyplom w zawodzie fotograf
- 1 dyplom w zawodzie krawiec
- 2 dyplomy w zawodzie dekarz
- 4 dyplomy w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych
- 1 dyplom w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- 1 dyplom w zawodzie murarz-tynkarz
- 1 dyplom w zawodzie piekarz
- 1 dyplom w zawodzie cukiernik
- 1 dyplom w zawodzie kucharz


Tę cudowną galę uświetnili występem wokaliści z Zespołu Edukacyjno-Artystycznego "Przygoda" pod kierownictwem Pani Agnieszki Janas oraz nasza uczennica z klasy pierwszej w zawodzie fryzjer - Ewa Kłos, która zagrała na skrzypcach.


Po oficjalnej części wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez uczniów Branżowej Szkoły I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku w zawodzie cukiernik i kucharz pod okiem nauczycieli.


Serdecznie gratulujemy młodzieży zdobytych zawodów a pracodawcom wyszkolenia znakomitych fachowców i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym.