Walne Zebranie Delegatów 2020 r.

14 lipca 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Izby Rzemieślniczej w Rybniku. W spotkaniu uczestniczyli delegaci będący przedstawicielami zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku Cechów oraz Instytucji. Spotkanie było okazją do podsumowania działań Zarządu Izby Rzemieślniczej w Rybniku w 2019 roku.