Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
06.10.2020 14:56

Aktualizacja wniosków dot. egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

Aktualizacja wniosków dot. egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

Drodzy Państwo!

Izba Rzemieślnicza w Rybniku informuje, że od 01 października br. nastąpiła zmiana druków wniosków do egzaminu  czeladniczego i mistrzowskiego!

Zmiana druków związana jest z wprowadzaniem kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nowe wnioski obowiązują od 1 października 2020 r. i  są do pobrania w zakładce "Izba Rzemieślnicza" -> "Do pobrania".

Przypominamy również, że osoby, które uzyskały kwalifikacje zawodowe przed 1 października br., są zobowiązane do złożenia wniosku o przekazanie do CEIDG informacji w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych wynikających z dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego wydanego przez izby rzemieślnicze.

Najnowsze aktualności