Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
09.03.2021 10:12

Barometr zawodów na 2021 rok -powiat rybnicki i miasto Rybnik

Barometr zawodów na 2021 rok -powiat rybnicki i miasto Rybnik

fFQlUMAzaYAIu_iTRpusGiiwN5tQ.jpg

 

„Barometr zawodów" to krótkookresowe, jednoroczne badanie jakościowe określające zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku. „Barometr" jest efektem prac ekspertów: pracowników powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Lista zawodów ocenianych w Barometrze została przygotowana na podstawie Klasyfikacji zawodów i specjalności i zawiera 168 pozycji. Uczestnicy panelu oceniają tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy.

„Barometr" dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).

Zawody nadwyżkowe to takie, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Zapraszamy do korzystania z wyników badania oraz odwiedzenia portalu barometrzawodow.pl, gdzie znajdą Państwo między innymi prognozy, plakaty oraz wersję elektroniczną publikacji.
 

Źródło: rybnik.praca.gov.pl

 

 

Najnowsze aktualności