Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
30.08.2022 11:15

Brak możliwości wjazdu!

Brak możliwości wjazdu!

Izba Rzemieślnicza w Rybniku informuje,

że z przyczyn od nas niezależnych, w związku z pracami budowlanymi związanymi

z zagospodarowaniem terenu dawnego Szpitala Juliusz w Rybniku

od 1 września nie będzie możliwości wjazdu na teren szpitala oraz parkowania na tym terenie.!!!!

Najnowsze aktualności