Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
28.09.2022 08:46

Kongres Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Kongres Izby Rzemieślniczej w Rybniku

W dniu 27 września 2022 roku w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku odbył się Kongres sprawozdawczo-wyborczy.

Obrady otwarł Prezes Izby Rzemieślniczej w Rybniku.

Przewodniczącym obrad został kol. Andrzej Szolc.

Po wybraniu członków komisji mandatowo skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków odczytane zostały sprawozdania podsumowujące rok ubiegły.

Prezes Andrzej Korbasiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za okres kadencji w związku z kończącą się kadencją.

Zebrani delegaci zatwierdzili wszystkie sprawozdania oraz udzielili absolutorium wszystkim członkom piastującym stanowiska w organach statutowych Izby Rzemieślniczej w kadencji 2018-2022.

Następnie przyszedł czas na wybór władz Izby w kadencji 2022 – 2026.

I tak oto w wyniku tajnego głosowania został wybrany Zarząd, a Prezesem Izby Rzemieślniczej w Rybniku w dalszym ciągu pozostał kol. Andrzej Korbasiewicz.

W trakcie Kongresu wybrani zostali również członkowie Komisji Rewizyjnej, na której czele stanął Marian Adamczyk.

Wybrano również członków Sądu Odwoławczego oraz przewodniczącegoEmanuel Świerczek.

  qIU175XfwHDHQoDzHw1k6xCIpoiB.jpg

      YiR3T2x-_Tu4wznhlddy75jxQetn.jpg    9Ah41p01RM9ibB0qfxAxK-9_Z1PK.jpg

 

LD73Ea6se99MHZFXHReu_uoOkP2h.jpg   BrQiwBcae7QiAD5n-Q8fnbhfW3y3.jpg   DrUWDb7Hwvt2044HPfHwed2aa4y5.jpg

oiDLvaOKsGPa2HeyuuNTy_89wq-C.jpg

      Wszystkim nowo wybranym władzom serdecznie gratulujemy!

 

Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej GALERII!!

 

 

 

 

Najnowsze aktualności