Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
06.10.2020 12:41

Od 1 października kwalifikacje zawodowe w CEIDG!

Od 1 października kwalifikacje zawodowe w CEIDG!

Drodzy Rzemieślnicy i Przedsiębiorcy!

Od 1 października br.   rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe, będą dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorcy przystępujący do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego po 1 października br. są zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG. Na tej podstawie izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego dopisze informacje o posiadanych kwalifikacjach na stronie CEIDG.

Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali kwalifikacje zawodowe przed 1 października br. uzyskanie wpisu w CEIDG będzie obywało się na wniosek. W tym celu należy zwrócić się do Izby Rzemieślniczej z wnioskiem o zamieszczenie w CEIDG posiadanych już kwalifikacji zawodowych.

Na stronie CEIDG w formularzu danych o przedsiębiorcy będą zamieszczone takie dane, jak:

- data egzaminu (data wystawienia dyplomu lub świadectwa),
- nazwa Izby Rzemieślniczej, która wydała dyplom lub świadectwo,
 - tytuł zawodowy: mistrz lub czeladnik,
- nazwa zawodu,
- symbol cyfrowy zawodu,
- data cofnięcia kwalifikacji zawodowych.

Wniosek jest  również dostępny w zakładce "Izba Rzemieślnicza" -> "Do pobrania".

ylKcoq7aAxqhD4jPIopjEaELutR9.jpg_GuSkq-fdDkmL5yq6KFlYrFJZkpv.jpg

 

Najnowsze aktualności