Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
14.05.2020 17:16

Odmrażanie gospodarki a pracownicy młodociani

Odmrażanie gospodarki a pracownicy młodociani

W nawiązaniu do wczorajszych zapowiedzi MEN – w ramach III etapu odmrażania gospodarki i powrotu do normalnego życia gospodarczego - do pracy mają stopniowo wracać szkoły podstawowe i średnie. Luzowanie obostrzeń rozpocznie się 18 maja. Od poniedziałku umożliwione jest prowadzenie zajęć praktycznych w szkołach policealnych, a technika i szkoły branżowe będą mogły wrócić z niektórymi zajęciami praktycznymi – np. z kursami na prawo jazdy (więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji)

Należy podkreślić, że odmrażanie to następuje stopniowo, a więc nie dotyczy wszystkich uczniów szkół zawodowych.

W związku z powtarzającymi się pytaniami w sprawie „odmrożenia”, m.in. działalności salonów fryzjerskich, Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że fakt uruchomienia usług fryzjerskich nie zmienia sytuacji uczniów młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego:

Uczniowie młodociani pracownicy - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – w terminie o 24 maja br. ustawowo są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Jednocześnie przekazujemy, że resort pracy (pismo z dnia 30.04.2020 r. znak: DPR.III.0211.56.2020.JFa) potwierdził, że w okresie tego zwolnienia pracodawca może, ale nie musi wypłacić młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, w związku z ustawowym zwolnieniem. Jeśli pracodawca wypłaci wynagrodzenie i ma podpisaną umowę o refundację, to będzie mógł skorzystać z refundacji wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia.

Najnowsze aktualności