Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
25.11.2020 13:37

Powrót młodocianych pracowników na praktykę!

Powrót młodocianych pracowników na praktykę!

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. jednak od 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

Najnowsze aktualności