Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
09.03.2023 10:29

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ANKIETA

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ANKIETA

W styczniu br. Miasto Rybnik uruchomiło inicjatywę Rybnik dla biznesu, która zakłada organizację spotkań edukacyjnych w obszarze przedsiębiorczości. Jak wynika z potrzeb przekazanych w trakcie rozmów i spotkań z przedsiębiorcami, działania w obszarze wspierania przedsiębiorczości powinny być określone programowo i obejmować szerszy zakres. Rozwiązaniem służącym zaspokojeniu tych oczekiwań będzie opracowywany Programu Wspierania Przedsiębiorczości, nad którym od lutego 2023 r. prace prowadzi Wydział Strategii i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Rybnika.

Program skierowany będzie do trzech głównych grup odbiorców:

  • przedsiębiorców z sektora MŚP,
  • osób planujących założenie działalności gospodarczej w Rybniku,
  • uczniów rybnickich szkół ponadpodstawowych.

Właściwe zaprogramowanie działań wymaga wcześniejszej diagnozy stanu obecnego oraz potrzeb i wyzwań w obszarze przedsiębiorczości. Stąd też obecne prace nad Programem skupiają się wokół zebrania informacji od docelowych odbiorców Programu w zakresie m.in.:

  • oceny warunków prowadzenia działalności w Mieście
  • motywacji do otwarcia własnego biznesu
  • potrzeb związanych z konkretnymi kierunkami wsparcia.


Przygotowane zostały trzy ankiety, odrębna dla każdej z grup odbiorców.

"Każda wypełniona ankieta jest bardzo ważna. Celem opracowywanego Programu jest zaspokojenie potrzeb grup docelowych, dlatego prosimy o poświęcenie kilku minut i udzielenie odpowiedzi na pytania "– mówi Dawid Strupowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Obsługi Inwestorów.


Ankiety można wypełniać do 24 marca br.

Dodatkowym narzędziem, które zostanie wykorzystane do zebrania opinii przedsiębiorców, będzie spotkanie warsztatowe, które przeprowadzi ekspert ds. planowania strategicznego. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu do zgłaszania się do Wydziału Strategii i Obsługi Inwestora.
Kontakt: inwestor@um.rybnik.pl, tel. 32 439 22 67

Źródło: rybnik.eu

Najnowsze aktualności