Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
16.08.2023 09:09

"Programu wspierania przedsiębiorczości w Rybniku na lata 2023 - 2027".

"Programu wspierania przedsiębiorczości w Rybniku na lata 2023 - 2027".

O PROGRAMIE WSPIERANIA RYBNICKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W środę, 16 sierpnia, zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego zaprezentowany zostanie projekt

„Programu wspierania przedsiębiorczości w Rybniku na lata 2023 – 2027”.
 
 
Spotkanie adresujemy do rybnickich przedsiębiorców, osób planujących założenie działalności gospodarczej, przedstawicieli samorządu gospodarczego w Rybniku i wszystkich zainteresowanych tematem.

Prace nad stworzeniem programu rozpoczęły się już na początku bieżącego roku i zostały poprzedzone badaniem ankietowym, którego jednym z celów była identyfikacja obszarów przedsiębiorczości wymagających wsparcia w Rybniku.

W marcu br. w trakcie warsztatów przeprowadzonych przez eksperta ds. planowania strategicznego, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządu gospodarczego mieli okazję wskazać na potrzeby i wyzwania w obszarze przedsiębiorczości, na które program powinien odpowiedzieć.

W trakcie spotkania zaprezentowany zostanie projekt programu, który jeszcze w sierpniu br. zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Szczegóły organizacyjne:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku, ul. Szafranka 7
środa, 16 sierpnia 2023 r. godz. 18:00
Szczegółowych informacji udziela Wydział Strategii i Obsługi Inwestora UM pod nr telefonu: 32 43 92 267.

 

Źródło: rybnik.eu

Najnowsze aktualności