Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
24.04.2024 13:04

Szkoła branżowa i nauka zawodu u rzemieślnika jako dalsza ścieżka rozwoju!

Szkoła branżowa i nauka zawodu u rzemieślnika jako dalsza ścieżka rozwoju!

Zbliża się czas podjęcia bardzo ważnej decyzji dotyczącej wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej. Chcielibyśmy Państwa zachęcić do wyboru szkoły branżowej i nauki zawodu u rzemieślnika jako dalszej ścieżki rozwoju kariery Waszego dziecka.

Nauka zawodu rzemieślniczego niesie za sobą wiele korzyści. Oto kilka z nich:

 1. Praktyczne Umiejętności: Nauka zawodu rzemieślniczego pozwala zdobyć praktyczne umiejętności, które są niezbędne w codziennej pracy. Nauka w rzemiośle pozwala opanować konkretne umiejętności, które są cenione na rynku pracy.
 2. Konkretny zawód: Po zakończeniu edukacji absolwent branżowej szkoły I stopnia otrzymuje nie tylko świadectwo szkolne, ale po pozytywnie zdanym egzaminie – świadectwo czeladnicze, które potwierdza konkretne umiejętności w danym zawodzie.
 3. Stabilność zatrudnienia: Ze względu na duże zapotrzebowanie na rzemieślników, absolwenci branżowej szkoły I stopnia nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy. Rzemieślnicy są cenieni za swoje umiejętności, a praca w zawodach rzemieślniczych jest często bardziej stabilna niż inne ścieżki kariery. Ludzie zawsze będą potrzebować usług hydraulików, stolarzy, krawców i innych rzemieślników. To oznacza większe szanse na znalezienie pracy i utrzymanie się na rynku.
 4. Własny Biznes: Nauka zawodu rzemieślniczego może również przygotować do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, otwarcia własnego warsztatu czy pracowni.
 5. Prestiż i Satysfakcja: Wykonywanie rzemiosła może być nie tylko źródłem utrzymania, ale także źródłem satysfakcji. Tworzenie czegoś własnymi rękoma i oglądanie efektów swojej pracy może być niezwykle satysfakcjonujące.
 6. Wysokie Wynagrodzenie: Zawody rzemieślnicze oferują atrakcyjne wynagrodzenie. Doświadczeni monterzy sieci instalacji, stolarze czy mechanicy pojazdów samochodowych mogą liczyć na wysokie zarobki.  
 7. Tradycja i Kultura: Rzemiosło ma długą tradycję i jest często związane z kulturą danego regionu. Przy wyborze zawodu rzemieślniczego można przyczynić się do zachowania dziedzictwa i tradycji.
 8. Miejsce w gronie czeladników: Absolwent branżowej szkoły I stopnia po zdanym egzaminie dołącza do społeczności rzemieślniczej, gdzie może wymieniać doświadczenia i uczyć się od mistrzów swojego fachu.
 9. Nauka zawodu rzemieślniczego to fascynująca droga, która otwiera wiele możliwości.

 

 

Nauka zawodu rzemieślniczego składa się z dwóch integralnych części:

 • praktycznej, realizowanej w procesie pracy w zakładzie rzemieślniczym oraz 
 • teoretycznej – realizowanej w szkole branżowej.

 

Co warto wiedzieć o nauce zawodu?

 • nauka zawodu trwa 36 miesięcy,
 • za pracę uczeń – pracownik młodociany otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie ( ok 500 zł brutto w I klasie nauki ),
 • aby zostać pracownikiem młodocianym konieczne jest zawarcie umowy o naukę pomiędzy pracodawcą, rodzicem lub opiekunem prawnym a uczniem;
 • wobec pracownika młodocianego stosowane są przepisy Kodeksu pracy;
 • uczeń uczęszcza na praktyki 2 lub 3 razy w tygodniu, w pozostałe dni kształci się w szkole branżowej,
 • uczeń ma prawo do urlopu wypoczynkowego,
 • absolwent szkoły podstawowej rozpoczynający kształcenie w systemie dualnym staje się młodocianym pracownikiem. Nabywa w ten sposób podwójny status prawny: pracownika młodocianego oraz ucznia,
 • czas nauki zawodu zaliczany jest do emerytury,
 • nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym,
 • uczeń po ukończeniu nauki zawodu w szkole branżowej I stopnia ma możliwość kontynuowanie nauki w szkole branżowej II stopnia, gdzie może uzyskać tytuł technika i zdać maturę.

 

Aby zostać pracownikiem młodocianym, należy spełnić pewne warunki i przejść przez odpowiednie procedury. Oto kroki, które należy podjąć:

 

 1. Wiek: Pracownik młodociany to osoba w wieku od 15 do 18 lat. Upewnij się, że masz odpowiedni wiek. Jeśli nie masz 14 lat musisz udać się do poradni psychologiczno - pedagogicznej celem uzyskania stosowanego zaświadczenia.
 2. Zgoda rodziców lub opiekunów: Jeśli masz mniej niż 18 lat, będziesz potrzebować pisemnej zgody swoich rodziców lub opiekunów na podjęcie pracy.
 3. Wybór zawodu: Zastanów się, w jakiej branży chciałbyś pracować. Może to być praca w sklepie, restauracji, biurze, warsztacie czy innym miejscu.
 4. Znalezienie pracodawcy: Szukaj ofert pracy dla młodocianych. Możesz skorzystać z bazy pracodawców na stronie naszej organizacji www.izbarybnik.pl lub zapytać w miejscach, gdzie chcielibyście pracować.
 5. Umowa o pracę: Po znalezieniu pracodawcy, podpisz umowę o pracę. Umowę zazwyczaj podpisuje się w Izbie Rzemieślniczej bądź Cechu w którym zrzeszony jest rzemieślnik.
 6. Przestrzeganie przepisów: Pamiętaj, że istnieją specjalne przepisy dotyczące pracy młodocianych. Obejmują one ograniczenia czasowe pracy, rodzaje wykonywanych czynności oraz przerwy w pracy.

Pamiętaj, że praca młodocianego jest ważnym etapem w życiu i może dostarczyć cennego doświadczenia. Bądź odpowiedzialny i ciesz się swoją pracą!

Jeśli jesteś zainteresowany nauką zawodu rzemieślniczego, warto zastanowić się nad wyborem takiej ścieżki kariery. To nie tylko praktyczne umiejętności, ale także szansa na rozwój i satysfakcję z wykonywanej pracy.

Jeśli już wybrałeś zawód i znalazłeś miejsce w którym będzie odbywał praktyczną naukę zawodu nie pozostaje nic innego jak tylko zapisać się do szkoły.

Jeśli szkoła to tylko Branżowa Szkoła I Stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku.

Dlaczego  nasza szkoła?

 • jesteśmy największą szkołą w Polsce prowadzoną przez rzemiosło,
 • szkoła posiada własne pracownie – motoryzacyjną, budowalną, fryzjerską, gastronomiczną, cukierniczo – piekarską wyposażone w wysokiej jakości sprzęt
 • dajemy możliwość nauki zawodu w 20 zawodach rzemieślniczych
 • pomagamy znaleźć miejsce w której będziesz odbywać praktyczną naukę zawodu
 • -zatrudniamy doskonałą kadra

Nasi uczniowie są laureatami wielu konkursów zawodowych i bez problemu znajdują pracę w wyuczonym zawodzie.

 

Kierunki kształcenia w naszej szkole:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik samochodowy
 • mechanik motocyklowy
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • kierowca–mechanik
 • blacharz samochodowy
 • fryzjer
 • piekarz
 • cukiernik
 • kucharz
 • przetwórca mięsa
 • sprzedawca
 • złotnik–jubiler
 • krawiec
 • fotograf
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz - tynkarz
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • kamieniarz
 • ślusarz
 • elektryk
 • elektromechanik
 • stolarz

 

 • Przewidywana ilość miejsc w klasach od 15 do 25 osób.
 • Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku pod nr tel. 324225924, tel. 576680400

 

Rekrutacja do klas pierwszych trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2024/2025 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru /www.slaskie.edu.com.pl / dla kandydatów kończących szkołę̨ podstawową w roku szkolnym 2023/2024.

Więcej informacji na stronie naszej szkoły.

Najnowsze aktualności