Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
03.04.2020 17:19

Tarcza antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Tarcza antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Przyjęta została ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych nowe obowiązki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym epidemią koronawirusa:

-ustalenie i wypłatę świadczenia postojowego,
– obsługę wniosków o zwolnienie z opłacania składek,
– możliwość udzielenia ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej,
– wydłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

W załączeniu znajdziecie Państwo podstawowe zasady ujęte w ustawie, a które dotyczą świadczenia postojowego, zwolnienia z opłacania składek, wydłużenia wypłaty zasiłku opiekuńczego oraz udzielenia ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej.

Odsyłamy także do strony internetowej ZUS, gdzie można znaleźć wszelkie aktualne informacje na temat wprowadzonych zmian oraz druki wniosków: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

Najnowsze aktualności