Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
04.11.2020 15:44

Ważna informacja dotycząca zwolnienia ze świadczenia pracy pracowników młodocianych!!

Ważna informacja dotycząca zwolnienia ze świadczenia pracy pracowników młodocianych!!

Drodzy Rzemieślnicy!

 

Zgodnie z art. 15f ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r., 

 

młodociani pracownicy, dla których pracodawca organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie nie będą zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy w czasie obowiązywania stanu epidemicznego w kraju.

 

Tacy młodociani pracownicy będą zwolnieni ze świadczenia pracy tylko w przypadku, gdy u pracodawcy wystąpią zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika

 

 

 

Najnowsze aktualności