Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
13.09.2023 12:16

"Wspieramy się i szanujemy" - obchody 15-lecia istnienia szkoły i uroczyste wręczenie świadectw czeladniczych.

"Wspieramy się i szanujemy" - obchody 15-lecia istnienia szkoły i uroczyste wręczenie świadectw czeladniczych.

12 września br. w Teatrze Ziemi Rybnickiej miała miejsce uroczystość Jubileuszu 15-lecia Branżowej Szkoły I Stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku oraz uroczyste wręczenie świadectw czeladniczych wyróżnionym absolwentom i podziękowań dla ich pracodawców.

Wśród zgromadzonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych, osoby wspierające szkołę.

M.in.:

  • V-ce Prezydent Miasta Rybnika – Piotr Masłowski
  • V-ce Starosta Powiatu Rybnickiego – dr Marek Profaska
  • Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Rybniku - Grzegorz Potysz,
  • Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku - Anna Kozowska – Soińska
  • Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu w Pracy w Rybniku - Dorota Małyszko
  • Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach - Wiesław Jabłoński,

 

Obchody zostały rozpoczęte uroczystym wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu.

9JFAZasQFxj9VtFx1oOQZ5z5XQJ5.jpg

Zdjęcie: http://www.fotoszymura.pl/

 

Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Pan Czesław Lapczyk, który przywitał zebranych gości, po czym przedstawił rys historyczny Branżowej Szkoły I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku.

hdxkaGNev85_6EeG8CWxpHLmyr1A.jpg

Zdjęcie: http://www.fotoszymura.pl/


Tę cudowną galę uświetnili występami uczniowie naszej szkoły.

Część artystyczną poprowadziły dwie konferansjerki: Oliwia Podoluk i Natalia Mazurek.

2QZ6sTXj3KiFBibbSsGQg6OdJ3r9.jpg

Zdjęcie: http://www.fotoszymura.pl/

 

Uczniowie klas II i III przedstawili nam paradę fachowców reprezentującą większość zawodów, w których można się u nas szkolić.

Mikrofon został przekazany uczniom klasy fryzjerskiej.

AgOKUyNodHpqK5FjLjqmRX90QIJb.jpg  s_lNRWgEDA2BGayydXo6Nlchl5G2.jpg

  GKUAE4hhY9MigKJcsPKdnaAOqwFT.jpg  

Zdjęcie: http://www.fotoszymura.pl/

 

Aleksandra Brylewska zachwyciła zebranych swoim cudownym śpiewem, Jakub Górecki, oczarował zebranych dźwiękiem swojej gitary, a Nikola Karwot i Olimpia Karwot zaprezentowały nam swoje autorskie wiersze.

Uczniowie zorganizowali krótki konkurs sprawdzający wiedzę naszych gości. Zebrani losowali z koszyka nieoczywiste przedmioty związane z różnymi zawodami, a następnie musieli odgadnąć w jakim zawodzie dany przedmiot jest używany.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Hvrm2uzFBWtOlxWHCisVq3xuw3Gf.jpg  7pIjcBdt4tYWOCajQ3S0xj9QE1l1.jpg

g4XpHeCkarzyx0LZLFarvecRLJLf.jpg  gvUNE6HI6mKMA7ejFkDg5Cu6mgSv.jpg

Zdjęcie: http://www.fotoszymura.pl/

 

Po ich wystąpieniach oraz złożonych życzeniach głos zabrał dyrektor Izby Rzemieślniczej w Rybniku Pan Tomasz Szymura.

NNVh3ejTsXPbcFgT_4290-ps-zRW.jpg

Zdjęcie: http://www.fotoszymura.pl/

 

Dyrektor podziękował przybyłym gościom, dyrekcji, pracownikom szkoły, członkom zarządu Izby Rzemieślniczej w Rybniku, gronu pedagogicznemu i przede wszystkim uczniom naszej szkoły.

Wspomniał o nieobecnych już wśród nas osobach, które miały niewspółmierny wpływ na powołanie szkoły: o Edwardzie Szwedzie (Dyrektor Izby), o Tadeuszu Śpiewoku (V-ce Prezes Izby) i o Piotrze Zmudzie (członek Zarządu).

Następnie przedstawił krótko historię powstania szkoły i przeszedł do kolejnego punktu spotkania, którym było uroczyste wręczenie świadectwa czeladniczych wyróżnionym absolwentom i podziękowań ich pracodawcom.

Nawiązując do tegorocznej sesji egzaminacyjnej dyrektor przekazał, że w tym roku do egzaminu czeladniczego przystąpiło prawie 300 pracowników młodocianych, a najbardziej licznie w zawodach:

- Fryzjer – 103 osoby

- Cukiernik – 37 osób

- Mechanik pojazdów samochodowych – 37 osób

- Elektryk – 16 osób

- Kucharz – 11 osób.

Najmniej jednak było tapicerów i monterów sieci i instalacji sanitarnych – po 1 kandydacie.

 

Po oficjalnej części wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez uczniów Branżowej Szkoły I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku w zawodzie cukiernik i kucharz pod okiem nauczycieli, restaurację  InoWino, catering „Czary Mary”, firmę Gos-Han Sp. z o. o., firmę Cukiernictwo-Piekarnictwo Krzysztof Kuźnik, Atelier słodyczy s.c. Karol i Łukasz Ciecior i PPHU NORD Krzysztof Studnik.

to2awdbPEX0Rv8dR0XSdGovpiGLj.jpg  RAZhxQDwMwjsmostd5D1d0W-cAWU.jpg

Zdjęcie: http://www.fotoszymura.pl/

Serdecznie gratulujemy młodzieży zdobytych zawodów a pracodawcom wyszkolenia znakomitych fachowców i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim sponsorom.

Dziękujemy również Pani Hannie Szymura-Bujok za zdjęcia, Pani Joannie Pańczyk i Joannie Żedzickiej za przygotowanie dekoracji, Pani Wioletcie Molędzie, Zycie Zyman, Dianie Łabaj i Katarzynie Borysewicz za przygotowanie wraz z uczniami poczęstunku, Pani Teresie Niedzieli, Annie Soblik i Alicji Goleniowskiej za przygotowanie programu artystycznego oraz Pani Ewie Skatuła za kwiaty.

 

Bk0sq2xruW4zP-c6qODnfoteDGDw.jpg

Zdjęcie: http://www.fotoszymura.pl/

 

Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej GALERII.

 

 

Najnowsze aktualności