Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
13.10.2020 11:52

Wspomnienie

Wspomnienie

t--vDV8wzqA1ZB_3Mw92G6oUWDWa.jpg

iMTDeTUyc3LKO2VMkPXWBgfYDIx0.jpg

 

Przebieg kariery zawodowej:

  • W latach 1960 - 1969 zatrudniony w zakładzie Ryszarda Pierchała jako: uczeń, czeladnik, mistrz, technolog w zawodach piekarz oraz cukiernik.
  • Od 01.10.1967 do 31.08.1995 r. zatrudniony w Zasadniczej Szkole Zawodowej jako nauczyciel przedmiotów zawodowych branży spożywczej.
  • Od 01.09.1969 dyrektor biura Cechu Rzemiosł Drzewnych w Rybniku a od czerwca 1976 roku do 19.05.2005 r. dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Rybniku.
  • Od 01.03.2007 r. 14.10.2019 r. zatrudniony w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku na stanowisku dyrektora.
  • W okresie zatrudnienia w Cechu Rzemiosł Różnych realizował budowy:

                      •  Dom Rzemiosła w Rybniku wraz z późniejszą nadbudową III piętra,

                     • 11 pawilonów usługowo – handlowych w centrum Rybnika,

                     • 21 pawilonów usługowo – handlowych na targowisku w Rybniku,

                     • 8 pawilonów usługowo – handlowych w Żorach.

  • Założyciel miesięcznika rzemieślniczego „ALMANACH”, który następnie był wydawany przy udziale cechów w Żorach i Wodzisławiu Śląskim.
  • Współtwórca Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Cechu w Rybniku.
  • W okresie zatrudnienia w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku:

                     • Udział przy remoncie budynku z przeznaczeniem na Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz Izbę Rzemieślniczą w Rybniku,

                     • Współtwórca 8 pracowni szkolnych,

                     • Koordynator dwóch programów unijnych związanych z remontem zabytkowej części szkoły

                     • Autor Ogólnopolskiego Biegu Przełajowego dla rzemieślników i ich rodzin.

Wyróżnienia :

1. Honorowa Odznaka Rzemiosła Śląskiego, nadana przez Zarząd Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Nr leg. 2850/74 z dnia 06.04.1974 r.

2. Honorowa Odznaka Rzemiosła Polskiego, nadana przez Zarząd Centralnego Związku Rzemiosła Nr leg. 13 849 z dnia 20.05.1982 r.

3. Złoty Medal im. J. Kilińskiego nadany uchwałą Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Nr leg. 3 195/97 z dnia 07.10.1977 r.

4. Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Miasta Rybnika” Nr leg. 905/82 z dnia 30.04.1985 r.

5. Złota Odznaka „Zasłużony dla Miasta Rybnika” Nr leg. 1 733 z dnia 24.05.1985 r.

6. Złota Odznaka „ Zasłużony dla Rozwoju Województwa Katowickiego” nadana przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Nr leg. 70 731 z dnia         23.06.1982 r.

7. Brązowy Krzyż Zasługi nadany uchwałą Rady Państwa, nr leg. 880-82-47 z dnia 16.06.1982 r.

8. Medal 40-Lecia Polski Ludowej, nadana Uchwałą Rady Państwa. Nr leg. 181/86 z dnia 02.01.1986 r.

9. Złoty Krzyż Zasługi nadany Uchwałą Rady Państwa , nr leg. 1 444-88-20 z dnia 01.06.1988 r.

10. Honorowa Odznaka nadana przez Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego nr leg. 181/86 z dnia 02.01.1986 r.

11. Medal „Za Zasługi” nadany przez Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Nr leg. 31 255 z dnia 03.12.2003 r.

12. Medal nadany przez Izbę Rzemieślniczą z okazji 60-lecia.

13. Order Św. Stanisława II kat. Krzyż Komandorski nr 533

Najnowsze aktualności