Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
09.03.2021 10:54

Wynagrodzenie młodocianych pracowników 01.03.2021 - 31.05.2021

Wynagrodzenie młodocianych pracowników 01.03.2021 - 31.05.2021

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2020 r. wyniosło - 5.457,98 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 136).

 

I rok nauki - nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia

272,90 zł brutto

II rok nauki - nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia 327,48 zł brutto
III rok nauki - nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia 382,06 zł brutto
przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia 218,32 zł bruttoŹródło: http://www.wskazniki.gofin.pl/

Najnowsze aktualności