Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
31.05.2021 14:14

Wynagrodzenie młodocianych pracowników 01.06.2021 - 31.08.2021

Wynagrodzenie młodocianych pracowników 01.06.2021 - 31.08.2021

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2021 r. wyniosło - 5.681,56 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 440).

 

I rok nauki - nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia 284,08 zł brutto
II rok nauki - nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia 340,89 zł brutto
III rok nauki - nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia 397,71 zł brutto
przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia 227,26 zł brutto

 


Źródło: http://www.wskazniki.gofin.pl/

Najnowsze aktualności