Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
01.09.2021 13:48

Wynagrodzenie młodocianych pracowników 01.09.2021 - 30.11.2021

Wynagrodzenie młodocianych pracowników 01.09.2021 - 30.11.2021

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2021 r. wyniosło - 5.504,52 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 730).

 

I rok nauki - nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia 275,23 zł brutto
II rok nauki - nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia 330,27 zł brutto
III rok nauki - nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia

385,32 zł brutto

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia 220,18 zł brutto
 


Źródło: http://www.wskazniki.gofin.pl/

Najnowsze aktualności