Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
08.12.2020 13:30

Wynagrodzenie młodocianych pracowników 01.12.2020 - 28.02.2021

Wynagrodzenie młodocianych pracowników 01.12.2020 - 28.02.2021

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2020 r. wyniosło - 5.168,93 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1030).

 

I rok nauki - nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia

258,45 zł brutto

II rok nauki - nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia 310,14 zł brutto
III rok nauki - nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia 361,83 zł brutto
przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia 206,76 zł brutto

Źródło: http://www.wskazniki.gofin.pl/

Najnowsze aktualności