Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
17.05.2021 14:48

ZADANIA NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU CZELADNICZEGO W ZAWODZIE FRYZJER

ZADANIA NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU CZELADNICZEGO  W ZAWODZIE FRYZJER

ZADANIA NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU CZELADNICZEGO
W ZAWODZIE FRYZJER
1. Etap praktyczny egzaminu polega samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych, sprawdzających umiejętności praktyczne kandydata
2. Kandydat wykonuje zadania pod nadzorem co najmniej 2 członków komisji
3. Każde zadanie oceniane jest przez zespół egzaminacyjny (komisja )
4. Członkowie zespołu egzaminacyjnego dokonują oceny zadań, stosując kryteria zatwierdzone przez izbę rzemieślniczą.

 

Jj6j3opwrQe2Uuhy3WAf95MIUQk-.jpg

Najnowsze aktualności