Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
27.03.2021 18:03

Zawieszenie praktycznej nauki zawodu od 29 marca!!

Zawieszenie praktycznej nauki zawodu od 29 marca!!


Drodzy Państwo!

od 29 marca br. wchodzą w życie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty! Tymi ograniczeniami została również objęta praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników!

Od 29 marca do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto od 29 marca do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

 

 

Źródło:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

Najnowsze aktualności