Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
08.09.2021 08:39

Zjazd delegatów Izby Rzemieślniczej w Rybniku 07.09.2021

Zjazd delegatów Izby Rzemieślniczej w Rybniku 07.09.2021

W dniu 7 września 2021 r. odbył się Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej w Rybniku.
Delegaci wysłuchali i przyjęli m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu Izby za 2020r, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 r. , sprawozdanie z działalności Sądu Odwoławczego za 2020 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2020 r.
Wszyscy przedstawiciele organów statutowych uzyskali absolutorium za rok ubiegły.
Zjazd był też doskonałą okazją do omówienia wszystkich bieżących spraw będących przedmiotem zainteresowania rzemieślników.
Na zakończenie Zjazdu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej ś. p. mgr inż. Łukasza Marciniaka - architekta, współautora projektu rewitalizacji dawnej apteki w kompleksie szpitalnym "Juliusz", na pomieszczenia edukacyjne Branżowej Szkoły I stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku.

Zapraszamy do galerii.

FEJsrWYt2fEXZ0OvBXo4-S4OCkhi.jpg

Najnowsze aktualności