Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
19.01.2022 09:06

Zmiany stawek za egzaminy w 2022 r.

Zmiany stawek za egzaminy w 2022 r.

5JmLg6rHTLTj3zFFjwPFpZlmsl6y.jpg

Zgodnie z brzmieniem pkt 4 w ust. 3g w art. 3 ustawy o rzemiośle, zmianie uległy stawki za egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze:

czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.

 Egzamin mistrzowski - 1 521,43 zł
Egzamin czeladniczy - 760,71 zł
Egzamin sprawdzający - 271,68 zł

 

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy:
Izba Rzemieślnicza w Rybniku
ul. 3 Maja 18, 44-200

Nr rachunku: 5284 5500 0020 0100 3534 9600 01
Tytuł:  imię, nazwisko i zawód przystępującego do egzaminu

Najnowsze aktualności