Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
17.01.2023 08:40

Zmiany stawek za egzaminy w 2023 r.

Zmiany stawek za egzaminy w 2023 r.

qXk3ElZjknCtiU7S-8hJm8bxOWeD.jpg

Zgodnie z brzmieniem pkt 4 w ust. 3g w art. 3 ustawy o rzemiośle, zmianie uległy stawki za egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze:

czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.

 Egzamin mistrzowski - 1740,52 zł
Egzamin czeladniczy - 870,25 zł
Egzamin sprawdzający - 310,80 zł

 

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy:
Izba Rzemieślnicza w Rybniku
ul. 3 Maja 18, 44-200

Nr rachunku: 5284 5500 0020 0100 3534 9600 01
Tytuł:  imię, nazwisko i zawód przystępującego do egzaminu

Najnowsze aktualności