Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
23.01.2024 12:42

Zmiany stawek za egzaminy w 2024 r.

Zmiany stawek za egzaminy w 2024 r.

 

gEj8y_uQ3BYqgWNBqMshwWEIstSl.jpg

 

Zgodnie z brzmieniem pkt 4 w ust. 3g w art. 3 ustawy o rzemiośle, zmianie uległy stawki za egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze:

czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.

 Egzamin mistrzowski - 1938,94  zł
Egzamin czeladniczy - 969,46  zł
Egzamin sprawdzający -  346,23 zł

 

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy:
Izba Rzemieślnicza w Rybniku
ul. 3 Maja 18, 44-200

Nr rachunku: 5284 5500 0020 0100 3534 9600 01
Tytuł:  imię, nazwisko i zawód przystępującego do egzaminu

Najnowsze aktualności