Aktualności
Wszystkie informacje związane z rozwojem i życiem Izby
Rzemieślniczej w Rybniku
23.11.2022 10:43

Zwrot kosztów za wyszkolenie młodocianych pracowników

Zwrot kosztów za wyszkolenie młodocianych pracowników

Pracodawco przypominamy!!


Osoby ubiegające się o zwrot kosztów za wyszkolenie młodocianych pracowników,

mają 3 MIESIĄCE OD DNIA ZDANIA EGZAMINU ucznia na złożenie wniosku do Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta bądź Gminy

(w zależności od miejsca zamieszkania młodocianego).

Przypominamy, że pracodawcy których uczniowie otrzymali wyniki egzaminu z dniem 31 sierpnia

mają czas DO KOŃCA LISTOPADA!!

Najnowsze aktualności