Organizacje zrzeszone
Zrzeszone organizacje w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku

Cech Branży Budowlanej

Działania Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej skupiającego rzemieślników z wielu zawodów budowlanych mają na celu utrwalenie więzów środowiskowych pomiędzy renomowanymi firmami z kilkudziesięcioletnią tradycją i doświadczeniem. Celami Cechu są ciągła pielęgnacja i doskonalenie etyki rzemieślniczej, tworzenie nowych miejsc pracy, kształcenie uczniów w celu przygotowania ich do zawodu i egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach takich jak dekarz, murarz-tynkarz czy ślusarz.

 

Składki członkowskie można opłacać na konto:

CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY BUDOWLANEJ W RYBNIKU    

-       64 84360003 0000 0536 0082 0001