25.05.2020 17:35

Młodociani pracownicy – informacja

Młodociani pracownicy – informacja

Drodzy Pracodawcy! Przypominamy, że w związku z przedłużeniem czasu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 7 czerwca, młodociani pracownicy odbywający przygotowanie zawodowe są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy!

 

Najnowsze szkolenia