Zawody rzemieślnicze
Lista zawodów rzemieślniczych naszej izby

Blacharz

Blacharz wykonuje i naprawia różnego rodzaju przedmioty i urządzenia z cienkich blach, przeznaczone do użytku codziennego oraz dla potrzeb budownictwa, przemysłu, a także lotnictwa, przemysłu samochodowego, wyposażenia statków, renowacji zabytków oraz codziennego użytku.

W tym zawodzie nauczysz się: wykonywać operacje blacharskie, takie jak:

  • trasowanie,
  • piłowanie,
  • wiercenie, cięcie, prostowanie i wyginanie oraz operacje zgrzewania, lutowania, spawania, nitowania i klejenia,
  • rysować szkice wyrobów blacharskich oraz odczytywać schematy, rysunki wykonawcze i złożeniowe;
  • wykonywać operacje blacharskie narzędziami ręcznymi i z napędem mechanicznym oraz na obrabiarkach do blach,
  • wykonywać i  naprawiać elementy z blach ocynkowanych, tytanowo cynkowe, aluminiowych, stalowych  mosiężnych miedzianych,
  • montować i demontować elementy ornamentów i pokryć blacharskich o charakterze zabytkowym i  artystycznym.

To zawód dla ciebie, jeśli: jesteś spostrzegawczy, sprawny fizycznie i manualnie, masz dobry wzrok, rozróżniasz barwy. Posiadasz wrażliwość estetyczną i wyobraźnię przestrzenną oraz jesteś systematyczny i dokładny. Masz zdolność do pracy na wysokości, zmysł równowagi oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Czas nauki: 3 lata