Zawody rzemieślnicze
Lista zawodów rzemieślniczych naszej izby

Stolarz

Wykonuje kopie mebli stylowych i artystyczne meble współczesne oraz meble wzorcowe (modele), wykorzystując znajomość rysunku, dawnych i nowych technologii, konstrukcji i zdobnictwa, posługując się narzędziami ręcznymi i obrabiarkami do drewna.

W tym zawodzie nauczysz się:

 • ustalać charakter i  typ mebla;
 • wykonywać lub analizować dokumentację rysunkową;
 • opracowywać oprzyrządowanie, modele, szablony i sprawdziany dla nowych wzorów i typów mebli;
 • dobierać materiał do charakteru i typu mebla z uwzględnieniem jakości, faktury, właściwości fizycznych i wytrzymałościowych;
 • ustalać kształt elementów i rodzaju ich połączeń w zależności od charakteru mebla;
 • trasować kształt elementów i złączy;
 • montować elementy i podzespoły w  konstrukcyjną całość;
 • ustalać zdobnictwo i rozmieszczenie ornamentów na powierzchni mebla;
 • wykonywać zdobnictwo;
 • wykańczać malarsko-lakiernicze powierzchnie; dobierać okucia i akcesoria do charakteru mebla;
 • montować okucia i akcesoria.

To zawód dla ciebie jeśli: masz zdolności manualne, dobry wzrok i umiejętność rozróżniania barw – (szczególnie istotne w pracach renowacyjnych), cierpliwość i umiejętność wykonywania monotonnej pracy. Jesteś w stanie skupić przez dłuższy czas uwagę na jednym  zajęciu (np. piłowanie,  wiercenie, heblowanie, przybijanie).

Czas nauki: 3 lata.