Zawody rzemieślnicze
Lista zawodów rzemieślniczych naszej izby

Monter sieci i urządzeń sanitarnych

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych montuje wszelkiego typu instalacje: centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wodne i kanalizacyjne, montuje także różne typy deszczownic, wykonuje też prace konserwatorskie dotyczące wszystkich wymienionych obiektów. Jest to jeden z najpopularniejszych zawodów w ostatnich latach.

W tym zawodzie nauczysz się:

  • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
  • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
  • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;
  • przeprowadzać inspekcję w celu ustalenia, jakich przeszkód należy unikać, aby zapobiec osłabieniu konstrukcji wynikającej z instalacji rury;

To zawód dla ciebie, jeśli: jesteś sprawny fizycznie, pomysłowy, elastyczny w działaniu  myśleniu, masz refleks, dobrą koordynację ruchowo-wzrokową; masz podzielność i  koncentrację uwagi, zręczność palców i rąk, umiejętność szybkiego przestawienia się z jednej czynności na drugą. Potrafisz współpracować z zespołem.

 Czas nauki: 3 lata.