Zawody rzemieślnicze
Lista zawodów rzemieślniczych naszej izby

Mechanik

Zawód cieszący się ogromną popularnością w branży motoryzacyjnej. Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i obsługowo-naprawcze pojazdów oraz ich zespołów.  Kontroluje stan techniczny pojazdów za pomocą urządzeń diagnostycznych.

Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się znajomości budowy pojazdów oraz  zasad działania jego zespołów oraz podzespołów.

W tym zawodzie nauczysz się:

  • identyfikować oraz usuwać usterki różnych zespołów i układów samochodowych, między innymi silnika, skrzyni biegów, układu kierowniczego, obwodów elektrycznych;
  • dobierać narzędzia kontrolno-pomiarowe oraz urządzenia diagnostyczne dla pojazdów samochodowych oraz posługiwać się nimi;
  • posługiwać się instrukcjami obsługi i naprawy, wynikami badań stanu technicznego pojazdów, katalogami, poradnikami i inną literaturą techniczną;
  • dobierać i stosować metody naprawy pojazdów samochodowych ze względu na zakres i koszty;
  • przeprowadzać konserwacje oraz zabezpieczać antykorozyjne elementy samochodu;
  • sprawdzać jakość wykonywanych prac naprawczych;

To zawód dla ciebie jeśli: jesteś sprawny i wytrzymały fizycznie. Masz uzdolnienia techniczne. Jesteś cierpliwy, staranny, systematyczny i odpowiedzialny, jesteś komunikatywny oraz posiadasz umiejętności współdziałania.

Czas nauki: 3 lata.