Zawody rzemieślnicze
Lista zawodów rzemieślniczych naszej izby

Dekarz

Dekarz wykonuje, naprawia i konserwuje jeden z najważniejszych elementów budowli, jaką jest poszycie dachu.

W tym zawodzie nauczysz się:

  • wykonywać poszycia dachu z różnych materiałów, np. z papy, słomy, drewna lub kamiennych płytek zwane łupkiem, różnego rodzaju dachówek, blachy płaskiej, blachy falistej i folii;
  • wykonywane prace dachowe mające na celu zabezpieczenie dachu i budynku przed zawilgoceniem, nagrzaniem;
  • montować podkłady pod pokrycia dachowe;
  • wykonywać montaż i demontaż okien dachowych, świetlików, wyłazów, rynien i rur spustowych;
  • wykonywać izolacje dachów i stropodachów; paroizolacje, wykonywać przedmiary i obmiary;
  • rozliczenia robót dekarskich.

To zawód dla ciebie, jeśli: jesteś sprawny fizycznie, masz szybki refleks, podzielność uwagi, potrafisz szybko podejmować decyzje i potrafisz przewidzieć ich skutki, masz zdolności manualne, wyobraźnię przestrzenną i zdolności konstrukcyjne oraz niezaburzony zmysł równowagi.

Standardowy czas nauki: 3 lata.