Zawody rzemieślnicze
Lista zawodów rzemieślniczych naszej izby

Elektryk

Jest obecnie bardzo cenionym i poszukiwanym zawodem. Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwowaniem napraw układów automatyki.

W tym zawodzie nauczysz się:

  • wykonywania pomiarów i prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych wraz z ich oceną stanu technicznego;
  • wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy linii napowietrznych i linii kablowych;
  • przeprowadzania konserwacji oraz naprawy układów automatyki;
  • projektowania instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych;
  • dokonywania montażu instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną;
  • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz przeprowadzania regulowania parametrów ich pracy;
  • dokonywania przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzenia.

To zawód dla ciebie jeśli :masz dobry wzrok i słuch, posiadasz zdolność koncentracji i podzielność uwagi, masz uzdolnienia techniczne(zwłaszcza matematyczne) oraz twórcze myślenie. Jesteś sprawny fizycznie, masz refleks. Jesteś odpowiedzialny za innych oraz powierzone ci urządzenia.

Czas nauki: 3 lata.