Zawody rzemieślnicze
Lista zawodów rzemieślniczych naszej izby

Fotograf

Fotograf za pomocą zdjęć utrwala obrazy przedstawiające twarze, przyrodę, postacie, budynki oraz wszelkie inne obiekty. W swej pracy wykorzystuje przede wszystkim aparat, ale także sprzęt ułatwiający pracę, jak dodatkowe oświetlenie, statyw, odczynniki do wywoływania zdjęć itp. Fotograf ma szerokie pole działania. Prowadząc zakład fotograficzny, może wykonywać zdjęcia do dokumentów, zdjęcia okolicznościowe, obsługę fotograficzną specjalnych wydarzeń, sesje zdjęciowe. Może on też wywoływać zdjęcia zrobione przez inne osoby, które zamawiają odbitki o określonych parametrach.

W tym zawodzie nauczysz się:

 • rozróżniać techniki zdjęciowe z uwzględnieniem stosowanego sprzętu fotograficznego oraz materiałów światłoczułych;
 • rozróżniać funkcje i kierunki oświetlenia oraz rodzaje planów zdjęciowych na podstawie opisu, schematu, fotografii;
 • rozróżniać aparaty foto-graficzne oraz elementy ich budowy z uwzględnieniem funkcji;
 • rozpoznawać materiały foto-graficzne i nośniki cyfrowe w zależności od przeznaczenia i właściwości, na podstawie budowy i informacji producenta;
 • rozróżniać procesy obróbki materiałów fotograficznych;
 • rozpoznawać sprzęt i urządzenia stosowane w pracach fotograficznych z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
 • dobierać sprzęt fotograficzny oraz urządzenia w zależności od rodzaju wykonywanych prac fotograficznych;
 • dobierać materiały fotograficzne i nośniki cyfrowe z uwzględnieniem ich przeznaczenia i warunków oświetleniowych;
 • dobierać źródła światła, sposoby oświetlenia i para-metry naświetlania w zależności od techniki zdjęciowej, warunków wykonywania zdjęć;
 • dobierać składniki chemiczne do sporządzenia roztworu do obróbki chemicznej materiałów fotograficznych;
 • dobierać metody i narzędzia do cyfrowego przetwarzania obrazów.

To zawód dla ciebie, jeśli: nie obawiasz się pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych, oświetleniu, przy działaniu substancji chemicznych. Lubisz pracę o charakterze indywidualnym, a z drugiej strony masz dobry kontakt z ludźmi, którzy mogą być obiektem zdjęć lub zlecać konkretne zadania. Masz zdolności artystyczne i podstawowe umiejętności fotograficzne.

Czas nauki: 3 lata